Mẫu bảng kê mua hàng mới nhất 2020

taiphamduc

New member
#1
Hiện tại, mẫu bảng kê mua hàng mới nhất 2020 mà doanh nghiệp có thể dùng là Mẫu số 06 -VT, được lấy từ Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Các doanh nghiệp đều có sử dụng một trong các mẫu bảng kê mua hàng do Bộ Tài chính ban hành

Cụ thể, các mẫu bảng kê mua hàng mới nhất và hợp pháp cũng như các tiêu thức cần có trong mẫu bảng kê này, bạn có thể tham khảo ngay bên dưới.
Mẫu bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Mẫu bảng kê mua hàng theo Mẫu số 06 - VT của Thông tư 133/2016/TT-BTC được trình bày như sau:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fbang-ke-mua-hang-ma-so-06.jpg&hash=45496e7c247d36adbafd9bc08ab51bdf
Mẫu Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC
Mẫu bảng kê mua hàng theo Mẫu số 06 - VT của Thông tư 200/2014/QĐ-BTC được trình bày như sau:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fbang-ke-mua-hang-ma-so-06-1.jpg&hash=522ad8bf0dfedc57545f4b657e99c780
Mẫu Bảng kê mua hàng - Mẫu số 06-VT theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Mẫu bảng kê mua hàng theo Mẫu số 06 - VT của Thông tư 200/2014/QĐ-BTC được trình bày như sau:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fbang-ke-mua-hang-ma-so-06-2.jpg&hash=8df8e395a6091c8988b2d315e940d3b7
 
Top